Rozbor mandaly

Úvod

Obrysy částí mandaly

Mandala zachycuje buddhistickou představu všehomíra. Najdeme na ní svět lidí, kde se střídá zrození a smrt v pravidelném koloběhu, ale také božstva (ve které některé buddhistické směry věří). Ta na mandale najdete v nebeském paláci se čtyřmi branami, odděleném od světa lidí několika ochrannými kruhy. Uprostřed celé mandaly je cíl všeho buddhistického snažení - nirvána. Pro lepší představivost se podívejte na 3D obrázek mandaly, na kterém je ztvárněný celý palác s branami.

Palác a zahrada

Palác v mandale

Ve středu mandaly je nebeský palác, v něm osm místností pro osmi božstev, a devátá, prostřední místnost, znázorňující nirvánu. V místnostech najdete buddhistické symboly jako lotosový květ, kolo (symbolizující cyklus života a smrti) a v prostřední modré místnosti, symbolizující nirvánu, je vajra (též hromoklín). Na mandale jsou barevně vyznačeny světové strany z kterých ústí čtyři brány vedoucí do paláce.

Detail zahrady
Východní brána paláce, překlenuje vodní příkop a ústí do nebeské zahrady. Brána je chráněna dvěma draky. V zahradě roste květena.

Světovým stranám přísluší jejich barvy. Jihu červená, východu žlutá, západu zelená a severu bílá. Sever bývá navzdory našim zvyklostem zobrazován dole.

Detail paláce
Detail paláce, uprostřed je modrá místnost značící nirvánu, okolo osm místností, kde sídlí božstva. Na čtyři světové strany míří čtyři barvy. Okolo paláce je vodní přikop.

Do paláce vedou čtyři brány ze čtyřech světových stran. Obvykle bývají zbarveny barvou příslušné světové strany, my jsme je však vytvořili třemi kruhy znázorňujícími záři zapadajícího slunce (znak našeho oddílu). Okolo paláce je zahrada s rostoucími stromy, kterou ukončuje nejvnitřnější z ochranných kruhů (oddělujících zahradu od okolního světa) — kruh z lotosových květů.

Kruhy

Kruhy v mandale

Palác a zahrada jsou od okolního světa odděleny třemi ochrannými kruhy, resp. prsteny, kterými by musel člověk pomyslně projít, pokud by se chtěl dostat do středu paláce, do nirvány.

Detail ochranných kruhů
Ochranné kruhy, kruh s bílým pozadím je kruh lotosových lístků, nad ním je ochranný kruh s hromoklíny a dál je duhový kruh pěti elementů. Úplně nahoře je vidět svět lidí.
Lotosové lístky
lotos je v buddhistické i hinduistické symbolice často zmiňovaná květina, mnozí bohové jsou znázorňováni sedící na lotosovém květu a i střed mandaly je "posazen" na kruhu lotosových květů.
Království soucitu
jedná se o kruh ochranný obsahující vajru [vadžru] neboli hromoklín.
Pět elementů
duhový kruh obsahujících pruhy pěti barev - pěti elementů. Zelená barva symbolizuje les, červená barva oheň, žlutá barva zemi, světle modrá barva kov a tmavě modrá barva vodu.

Svět lidí

Svět lidí na okraji mandaly

Vně ochranných kruhů se nachází svět lidí. Zde dochází dle buddhistů k věčnému koloběhu života a smrti, z něhož se lze vymanit pouze nirvánou (ta se nachází ve středu mandaly). Jsou zde znázorněny výjevy z životů lidí.

Detail světa lidí
Svět lidí, najdeme v něm výjvy z běžného života, nezřídka je zde vidět neštěstí, které lidi během života potkává.

Světem lidí mandaly vetšinou končí. My jsme se inspirovali dále a pokračovaly znázorněním lidských smyslů.

Smysly

Smysly okolo mandaly

V rozích naší mandaly najdete smysly, kterými vnímáme náš svět — čich, chuť, sluch a zrak. Dle buddhismu je tento pohled značně matoucí a iluzorní, zanechávající nás v nekonečném koloběhu života a smrti. Smysly nebývají bežnou součástí mandaly, ale jsou součástí Yamantaka mandaly, kterou jsme se nechali inspirovat.
Otázka pro bystré hlavy: Kam se poděl pátý smysl?

Rychlá navigace

Aktuální

Články odjinud

Zajímavé odkazy

Hledat

Tibetská vlajka